VuegenON-SITE MONTAGE & SHUTDOWNS

SHUTDOWNS & ON-SITE MONTAGE

Een stilstand of installatie is een belangrijk moment voor iedere industriële klant. U wilt de operationele impact minimaliseren en een efficiënte, kwalitatieve en first-time-right implementatie of herstelling realiseren. Door onze jarenlange ervaring ontzorgen wij u totaal van stilstand tot heropstart.

Tijdens shutdowns moeten we vaak inspelen op onvoorziene omstandigheden. Maar hoe uniek uw situatie ook is, onze specialisten zoeken altijd zo snel mogelijk naar een creatieve en efficiënte oplossing. Ons interventieteam kan 24/24u ter beschikking staan om in te spelen op dringende situaties.

Bij iedere turnaround staan budget en tijdige oplevering voorop. Tegelijkertijd is het belangrijk om hoge veiligheids- en kwaliteitsnormen te waarborgen. Vuegen Technical Services realiseert dit door het toepassen van geïntegreerd en oplossingsgericht projectmanagement, dat zowel planning, coördinatie als duurzame documentatie omvat.

ONZE STERKE PUNTEN

  • Totale ontzorging van klant
  • Snelle reactie tijd voor urgente (niet-geplande) verzoeken
  • Certificatie voor speciale technieken en materialen
  • Heldere documentatie